ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ "FREDDO" ( Λευκά & Μαύρα)                                                  ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
       ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ "FREDDO" (18 cm, 24 cm, Συσκευασμένα)                             ΑΠΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ,                                                                                                                                          ΜΑΥΡΑ, SUPERIOR                                                                                                                                                           JUMBO ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ: ΓΡΑΝΙΤΑΣ 7mm
                                                                                               
                                 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ                                                                                 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΠΟΤΟΥ
      ΑΠΛΑ: ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ, ΜΑΥΡΑ, ΛΕΥΚΑ, SUPERIOR                                             ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ "ΠΕΡΛΑ" ΔΙΑΦΑΝΗΣ
               SPOON: TWIST, ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ                                                   ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ "ΠΕΡΛΑ" ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΙ / ΜΑΥΡΟΙ
                      JUMBO: ΓΡΑΝΙΤΑΣ 7mm                                                                    ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ "ΠΕΡΛΑ" ΚΟΝΤΟΙ